PTF tuyển dụng Phó Giám đốc Pháp chế tại Hà Nội (thời hạn 30/04/2021)

HN: Công ty tài chính MTV Bưu điện – PTF tuyển dụng Phó Giám đốc Pháp chế tại Hà Nội; Yêu cầu ứng viên 8 năm kinh nghiệm; Thời hạn tuyển dụng: 30/04/2021. Cụ thể như sau:

Mô Tả Công Việc

-Hỗ trợ GĐ Pháp chế và Tuân thủ trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của bộ phận Pháp chế và Tuân thủ

-Phụ trách các hoạt động pháp chế và kiểm soát theo thẩm quyền của GĐ Pháp chế và Tuân thủ đối với các hoạt động pháp lý nội bộ.

-Quản lý và đề xuất cải thiện các hoạt động nghiệp vụ trong phạm vi quản lý

-Phối hợp với các chuyên gia pháp lý bên ngoài khi vần thiết về các vấn đề pháp lý

-Chịu trách nhiệm pháp lý về các hoạt động liên quan đến quảng bá, quảng cáo, hướng dẫn các bộ phận liên quan trong công tác triển khai.

-Các công tác khác được GĐ Pháp chế và Tuân thủ giao

Yêu Cầu Công Việc

– Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực chuyên môn

– Có năng lực lãnh đạo, quản lý các đơn vị với quy mô lớn

– Có trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược hoạt động và kinh doanh của Khối

– Chịu trách nhiệm chính cho kết quả hoạt động, kinh doanh của Khối

– Nhạy bén, có khả năng ra các quyết định dựa trên nguồn lực được phân bổ của Khối, có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới kết quả hoạt động, kinh doanh chung của Công ty

Nộp hồ sơ

– CV gửi về mail: ngoc.nb@ptf.com.vn hoặc ỨNG TUYỂN trực tiếp trên website của Nhà tuyển dụng tại: địa chỉ

– Hạn nhận hồ sơ: 30/04/2021

Tìm hiểu về Công ty Tài chính PTF?

Nội dung tin Công ty tài chính MTV Bưu điện – PTF tuyển dụng Phó Giám đốc Pháp chế tại Hà Nội được Việc Ngành Luật cập nhật tại: tuyendung.seabank.com.vn