On the Job Training nghĩa là gì ?

1. Định nghĩa về On the Job Training

On the Job Training là phương pháp đào tạo người lao động hay nhân viên. Nó được đưa ra các hướng dẫn trực tiếp để thực hiện công việc của họ trên sàn công việc thực tế. Người làm có thể học các kỹ năng cần thiết để được thực hiện công việc thực tế và làm quen với môi trường làm việc.

2. Phương pháp đào tạo on the job training

Huấn luyện: theo phương pháp này, cấp trên hoặc một nhân viên có kinh nghiệm đưa ra hướng dẫn cho người học để thực hiện một công việc. Đây là khóa đào tạo một-một được thiết kế để họ có thể tìm thấy câu trả lời thông qua các hướng dẫn trực tiếp.

Phương pháp kèm cặp: Khóa đào tạo này được trao cho những người ở cấp quản lý. Trong đó người quản lý đưa ra hướng dẫn cho cấp dưới trực tiếp. Mục tiêu để thực hiện chức năng hàng ngày. Tóm lại là một phương pháp đào tạo một-một. Trong đó người quản lý được coi là một người cố vấn cho cấp dưới. Và hướng dẫn người lao động trong các tình huống khó khăn.

Phương pháp luân chuyển công việc: theo vòng quay công việc, một nhân viên thường được chuyển sang các công việc liên quan khác. Với ý định làm cho anh ta thành thạo với các nền tảng công việc khác. Điều này giúp anh ta thoát khỏi sự nhàm chán. Do thực hiện cùng một loại công việc lặp đi lặp lại. Và cũng giúp phát triển mối quan hệ với những người khác trong tổ chức.

Đào tạo hướng dẫn công việc: theo khóa đào tạo này, một người huấn luyện thiết kế chương trình đào tạo từng bước. Trong đó người học được hướng dẫn thực hiện công việc theo yêu cầu. Đầu tiên nói về tổng quan công việc cùng với kết quả mong muốn. Sau đó là các kỹ năng cần thiết cho công việc. Tiếp theo người học được phép thực hiện công việc theo các kỹ năng hoặc chuyên môn. Và cuối cùng các công nhân được yêu cầu đưa ra phản hồi và đưa ra các câu hỏi trong quá trình đào tạo.

Học nghề: loại hình đào tạo này thường những người trong lĩnh vực thủ công hay dùng. Thương mại và kỹ thuật đòi hỏi phải học hỏi lâu dài. Khóa đào tạo này là sự kết hợp giữa lớp học và đào tạo tại chỗ. Và được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ. Học nghề có thể được kéo dài đến 3 đến 4 năm. Vì người học việc cần trải qua quá trình học tập cho đến khi họ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

Như vậy, đào tạo on the Job training dựa trên nguyên tắc học thông qua làm việc. Tức là người lao động vừa học vừa làm trong môi trường làm việc thực tế. Loại hình đào tạo này đều có lợi cho cả người lao động và tổ chức.

Theo: https://edx.edu.vn