[HN] Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng CV/CVC Tư vấn Pháp lý – hạn chót 30/4/2021

Khối Văn phòng & Quản trị Hoạt động – Hội sở (Hà Nội) Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng CV/CVC Tư vấn Pháp lý (Mã số: 138.2104); Thời hạn tuyển dụng: 30/04/2021. Chi tiết nội dung tin Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng như sau:

Mô tả công việc

+ Tư vấn cho các đơn vị trong toàn hệ thống về những vấn đề pháp lý trong hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

+ Tư vấn và tham gia thẩm định về mặt pháp lý cho các phòng/ban, đơn vị trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng các loại, tài liệu, hồ sơ dịch vụ cho các đơn vị trên toàn hệ thống Ngân hàng.

+ Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật để cung cấp thông tin về pháp luật cho Lãnh đạo và các phòng ban liên quan. Phát hiện và có ý kiến về những quy định của Ngân hàng không phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo Giám đốc ban kịp thời xử lý.

+ Tham gia xây dựng quy định, quy trình tư vấn pháp lý.

+ Tư vấn pháp lý đối với các vụ việc, hồ sơ cho các Khối, Trung tâm, Phòng/Ban tại Hội sở.

+ Trực tiếp thực hiện tư vấn, hỗ trợ giải đáp vướng mắc pháp lý cho các Đơn vị trong toàn hệ thống.

+ Thực hiện công tác tư vấn soạn thảo văn bản định chế cho các đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng.

+ Thực hiện việc xây dựng và quản lý hệ thống ủy quyền.

+ Tham gia tư vấn trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Ngân hàng trong các vụ kiện dân sự, kinh tế.

+ Tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, CBNV trong nội bộ công ty, các tranh chấp giữa công ty với khách hàng và đối tác.

+ Tham gia giải quyết các yêu cầu của các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của công ty và trình các phương án giải quyết.

Điều kiện dự tuyển

Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Pháp lý với các yêu cầu/tiêu chuẩn sau đây:

Yêu cầu về học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật (tại trường Đại học Luật HN, Đại Học Luật HCM hoặc Khoa Luật Đại học Quốc Gia); Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

+ Hiểu biết các hoạt động cơ bản của Ngân hàng.

+ Hiểu biết về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Yêu cầu về kinh nghiệm

+ Có kinh nghiệm trên 2 năm làm tư vấn tại các doanh nghiệp, văn phòng/công ty luật; Đối với CVCC có từ trên 03 năm kinh nghiệm.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Công ty Tài chính, Bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán.

+ Ưu tiên ứng viên nam

Ứng tuyển Chuyên viên Tư vấn Pháp lý

+ Các bạn ứng viên ứng tuyển Chuyên viên Tư vấn Pháp lý nộp Hồ sơ ứng tuyển trực tiếp tại website của Ngân hàng Bảo Việt tại: địa chỉ;

+ Thời gian Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng: 30/04/2021

+ Thành phần, biểu mẫu hồ sơ/Cách thức ứng tuyển/Quy trình tuyển dụng của Ngân hàng Bảo Việt: tại đây

+ Tìm hiểu về Chính sách Nhân sự?

+ Giới thiệu về Ngân hàng Bảo Việt?

Nội dung tin Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Pháp lý tại Hà Nội năm 2021 được Viecnganhluat.com cập nhật trực tiếp tại: https://www.baovietbank.vn/tuyen-dung/