[HN] Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Luật – BĐS Hoàng Thành tuyển Chuyên viên Pháp lý tháng 5/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Luật – BĐS Hoàng Thành tuyển Chuyên viên Pháp lý (lĩnh vực đất đai, doanh nghiệp, đầu tư, giấy phép) là Cử nhân ngành luật có 2 năm kinh nghiệm trở lên. Thời hạn ứng tuyển: 30/05/2021.

Chi tiết nội dung như ảnh dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Luật - BĐS Hoàng Thành tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý tháng 5/2021

Mời các bạn like fanpage: Việc Ngành Luật.