HCM: Hội sở Ngân hàng ACB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – thời hạn 31/5/2021

HCM: Hội sở Ngân hàng ACB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế là Cử nhân ngành luật có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên, thời hạn: 31/05/2021. Chi tiết như sau:

Mô tả công việc

+ Tư vấn pháp luật cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và các đơn vị trong toàn hệ thống

+ Thẩm định về mặt pháp lý hoặc trực tiếp xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy chế quản lý nội bộ của tổ chức

+ Soạn thảo các văn bản trình các cấp kiến nghị với các cơ quan nhà nước về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của ACB

+ Giải quyết tranh chấp với khách hàng, sự cố pháp lý, đại diện cho ACB làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan tố tụng khi được ủy quyền.

Yêu cầu công việc

Ngân hàng ACB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế đáp ứng các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, chuyên môn như sau:

+ Trình độ: Trình độ Đại học chuyên ngành luật

+ Kinh nghiệm làm việc:
+ Nhân viên: tối thiểu 01 năm kinh nghiệp nghiệp vụ pháp lý chứng từ/pháp chế tại tổ chức tín dụng khác.
+ Chuyên viên: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm nghiệp vụ pháp lý chứng từ/pháp chế tại tổ chức tín dụng khác

+ Các kiến thức chuyên môn liên quan:
+ Kiến thức về chuyên ngành luật
+ Kiến thức về tài chính, ngân hàng
+ Kiến thức về sản phẩm dịch vụ tín dụng
+ Kiến thức tổng quan về chính trị, kinh tế, xã hội.

Hồ sơ và ứng tuyển

Tải mẫu lý lịch ứng viên ACB

Tải mẫu lý lịch ứng viên ACB (Nội bộ)

+ Ứng tuyển trực tiếp trên website acbjobs.talent.vn tại: địa chỉ

+ Thời gian Ngân hàng ACB tuyển dụng: ngày 31/05/2021

Nội dung tin Hội sở Ngân hàng ACB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế 2021 được Viecnganhluat.com cập nhật từ website Ngân hàng ACB.