Ý nghĩa logo trường Đại học Luật Hà Nội ( HLU)

Có bao giờ bạn tự hỏi logo trường mình – Đại học Luật Hà Nội ( viết tắt là HLU , hay đọc là hờ lú hoặc lờ ) mang ý nghĩa gì không?

Dễ thế mà không biết
– Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên đương nhiên là cán cân. Ý nghĩa là sinh viên trường khi đi mua hàng nhớ phải mặc cả cho tới bến, phải nhìn xem người bán hàng có cân điêu hay không => Luôn luôn tỉnh táo sáng suốt, tránh bị lừa.
– Quyển sách nằm dưới cán cân: Trong khi mặc cả thì nhớ phải ăn nói lịch sự, thể hiện ta là sinh viên có học thức, lời lẽ phải đanh thép có luận điểm rõ ràng, lập trường vững vàng để quyết giành giật sự sống cho…ví tiền của chúng ta ! => Dù làm gì cũng phải giữ phẩm giá bản thân !
– Chữ ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI viết hoa cỡ chữ 14 font Times New Roman, giống với cỡ chữ quy định của bài tập  => Sống và làm việc theo tinh thần pháp luật !
– Hai cành…(chả biết nó là cành gì): Cho vào cho nó đẹp, cho nó hoa lá cành thôi ! => Đời sinh viên phải biết sống, chiến đấu, lao động và học tập thật là rực rỡ \m/
– Hai màu xanh – trắng: Sinh viên Luật phải rạch ròi trắng đen, nhưng đời không có gì là tuyệt đối nên đôi khi có…xanh xanh MÀU CHÀM 1 tí cũng không sao :-“

Chưa kể đến cán cân màu xanh nằm trong nền trắng, cân trắng nằm trong nền xanh => Mong muốn một môi trường Âm – Dương hòa hợp, phát triển bền vững, thay đổi tình cảnh âm thịnh dương suy như hiện nay

Đó, từ sau ai hỏi cứ trả lời thế

-Cờ-