[HCM] VPLS Vinh Phú tuyển dụng 10 Chuyên viên tư vấn và xử lý nợ

Văn phòng Luật sư Vinh Phú (VPLS Vinh Phú) thông báo tuyển dụng Chuyên viên tư vấn và xử lý nợ làm việc tại Quận Bình Tân, TP. HCM. Hạn nhận hồ sơ 31/08/2020. Chi tiết như ảnh kèm theo

VPLS Vinh Phú tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tại TP Hồ Chí Minh

Đọc thêm thông báo tuyển dụng ngành luật tại TP. Hồ Chí Minh