HN: VCCA tuyển dụng 5 Viên chức chuyên môn – hạn nộp hồ sơ: 26/5/2021

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – VCCA tuyển dụng 05 Viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo (trình độ Đại học ngành luật trở lên); thời hạn nộp hồ sơ: 26/5/2021. Chi tiết nội dung tin VCCA tuyển dụng như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

– Vị trí VCCA tuyển dụng: Chuyên viên chuyên môn (hòa giải, tư vấn và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực cạnh tranh; đào tạo về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng, đăng tải thông tin trên các trang tin điện tử)

– Số lượng cần tuyển: 5 người;

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có lý lịch rõ ràng; có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Trình độ đào tạo:

– Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành luật, kinh tế, tiếng Anh

Tiếng Anh trình độ Bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo.Tin học đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

– Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cmx32cm, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

1.Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

2. Bản foto các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu năng lực của vị trí dự tuyển, nếu là văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản công nhận văn bằng do Trung tâm Công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo cấp;

3. Bản foto Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

4. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. HÌNH THỨC VCCA TUYỂN DỤNG

1. Hình thức VCCA tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng

2.1. Tổ chức thi Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

* Thi trắc nghiệm trên giấy đối với các Phần thi sau:

– Phần I: Kiến thức chung – Thời gian 60 phút;

– Phần II: Tiếng Anh – Thời gian 30 phút;

– Phần III: Tin học – Thời gian 30 phút;

*Miễn thi: Thực hiện theo khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

* Cách tính điểm:  Từng Phần thi của Vòng 1 đạt từ 50% câu trả lời đúng thì người dự thi sẽ được thi tiếp Vòng 2.

2.2.Tổ chức thi Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

* Nội dung thi:

– Thi kiến thức, năng lực chuyên ngành bằng hình thức thi viết đối với vị trí Chuyên viên chuyên môn; Chuyên viên tài chính, kế toán (Thời gian 180 phút).

– Thi kiến thức, năng lực chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn đối với vị trí Chuyên viên xây dựng hệ thống thông tin (Thời gian 30 phút).

* Thang điểm 100.

* Kết quả thi: Đạt từ 50 điểm trở lên và có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định.  

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ THI TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 26  tháng 4 năm 2021 đến ngày 26 tháng 5 năm 2021 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội – Số điện thoại liên hệ: 02422205002.

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển: trong tháng 6 năm 2021 tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển Viên chức.

Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng xem tại đây

Nguồn tin VCCA tuyển dụng Viên chức: Văn Phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng