HLU: Dự kiến thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

HLU: Dự kiến thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Ngày 05/03/2021, Đại học Luật Hà Nội – đã thông báo dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 với 2.000 chỉ tiêu phân bổ cho 04 ngành đào tạo đại học gồm: Luật (1.410 chỉ tiêu); Luật Kinh tế (350 chỉ tiêu); Luật Kinh tế (120 chỉ tiêu); Ngôn ngữ Anh (120 chỉ tiêu)