Danh mục: Tuyển dụng pháp lý Quảng Ngãi

PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng 01 Pháp chế – hạn cuối 30/4/2021

Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC – PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng 01 Nhân viên pháp chế là Cử nhân luật, từ 1 năm kinh nghiệm trở lên, thời hạn: 30/4/2021