Danh mục: Việc làm ngành luật tại tỉnh Quảng Nam

[QN] Công ty CP TMBĐS Tây Bắc tuyển dụng nhân viên pháp lý – Hạn cuối 24/9/2021

Công ty CP TM BĐS Tây Bắc tuyển dụng Chuyên viên pháp lý (Cử nhân Luật, có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng & Bất động sản), hạn cuối: 24/9/2021.