Danh mục: Việc làm ngành luật tại Hải Dương

Công ty CP Thời trang YODY tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – Hạn cuối 11/07/2021.

Công ty CP Thời trang YODY tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – Hạn cuối 11/ 7/2021 (Cử nhân Luật, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương).

EVNNPS tuyển dụng 01 Nhân viên Pháp chế tại Hải Dương

EVNNPS tuyển dụng 01 Nhân viên Pháp chế tại Tp Chí Linh, Hải Dương. ngày đăng thông báo tuyển dụng: 15/12/2020