Danh mục: Việc làm ngành lý tại Bắc Ninh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyển Pháp Chế tại Bắc Ninh tháng 03/2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyển Pháp chế tại Bắc Ninh (số lượng: 02 người), ưu tiên đã học hoặc đã có thẻ hành nghề Luật sư, hạn nộp hồ sơ: 31/03/2021