Danh mục: Việc làm ngành lý tại Bắc Ninh

SAMSUNG WELSTORYMS TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ TẠI BẮC NINH NĂM 2022

SAMSUNG WELSTORYMS tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Bắc Ninh (có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương hoặc 1 năm làm pháp chế doanh nghiệp), hạn nhận hồ sơ đến hết 31/03/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyển Pháp Chế tại Bắc Ninh tháng 03/2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyển Pháp chế tại Bắc Ninh (số lượng: 02 người), ưu tiên đã học hoặc đã có thẻ hành nghề Luật sư, hạn nộp hồ sơ: 31/03/2021