Thông báo về việc tuyển dụng Công chức Tòa án Nhân dân năm 2020

Ngày 18/09/2020, Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Thông báo số 607/TB-TANDTC về việc tuyển dụng Công chức Tòa án Nhân dân năm 2020.

Toàn bộ nội dung văn bản:

file-1

Thông báo của Tòa án Nhân dân tối cao về việc tuyển dụng Công chức Tòa án Nhân dân năm 2020

Nội dung này được cập nhật trực tiếp từ Cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao: địa chỉ