Thẻ: Tuyển dụng Thư ký nghiệp vụ Thừa Phát lại

HN: Văn phòng Thừa Phát lại Ba Đình tuyển dụng 2 Thư ký Nghiệp vụ tháng 5/2021

Văn phòng Thừa Phát lại Ba Đình tuyển dụng 02 Thư ký Nghiệp vụ làm việc tại Hà Nội là Cử nhân ngành Luật có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, thời hạn: 31/05/2021