HCM: Văn phòng Công chứng Văn Thị Mỹ Đức tuyển Thư ký Nghiệp vụ Công chứng (Hạn cuối: 25/03/2021)

Văn phòng Công chứng Văn Thị Mỹ Đức tuyển Thư ký Nghiệp vụ Công chứng tại HCM

Văn phòng Công chứng Văn Thị Mỹ Đức thông báo tuyển Thư ký Nghiệp vụ Công chứng làm việc tại TP Hồ Chí Minh (Quận 3), số lượng 02 người là cử nhân ngành luật, lương từ 7 triệu/tháng. hạn 25/03/2021