Thẻ: Nghiên cứu viên pháp luật

Viện Nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo tuyển dụng nghiên cứu viên pháp luật

Viện Nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo (SRISI) tuyển dụng Cử nhân luật (loại khá trở lên) làm việc tại Hà Nội, hạn ứng tuyển: 30/09/2020