Thẻ: Đấu giá viên

[HN] Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Đông tuyển dụng Trợ lý Đấu giá viên năm 2020

Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Đông tuyển dụng Trợ lý Đấu giá viên làm việc tại Hà Nội, Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành luật, hạn nhận hồ sơ 30/09/2020