[Hà Nội] SHB tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2

Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 – Ban Pháp chế SHB. Cụ thể:

Thông tin chung

+ Địa điểm làm việc: Hà Nội;

+ Cấp bậc: Nhân viên;

+ Mức lương: Thỏa thuận

+ Hạn nhận hồ sơ: 25/09/2020

+ Ứng viên ứng tuyển vị trí Chuyên viên Tư vấn Pháp luật: tại đây

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Trưởng Phòng nghiệp vụ giao phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng nghiệp vụ đó

1. Chịu sự lãnh đạo của Trưởng phòng nghiệp vụ và báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng nghiêp vụ về kế hoạch và kết quả công việc do mình thực hiện

2. Trực tiếp và chủ động thực hiện công việc do Trưởng phòng nghiệp vụ phân công như tư vấn pháp lý, thẩm định văn bản, cảnh báo rủi ro pháp lý trên toàn hệ thống SHB và gửi lại Trưởng Phòng nghiệp vụ (hoặc chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công) để kiểm soát nội dung công việc, tham gia đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp hoặc tố tụng,…theo phân công của Trưởng phòng nghiệp vụ

3. Chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch công việc, chất lượng và thời hạn công việc được giao

4. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng nghiệp vụ  hoặc Chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công nếu có bất kỳ vướng mắc, khó khăn hay vấn đề nào vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện công việc được giao.

5. Hỗ trợ cho Trưởng phòng nghiệp vụ  hoặc Chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công để đảm bảo hoạt động của Phòng đạt được mục tiêu và chất lượng đã cam kết theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Phối hợp với các Trung tâm/ban chức năng khác tại Trụ sở chính để công việc của Phòng đạt được hiệu quả cao

Yêu Cầu Công Việc

1.  Trực tiếp thực hiện một số hoặc các công việc tham mưu, soạn thảo, tư vấn mẫu biểu Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các Hợp đồng/thỏa thuận khác giữa SHB với với đối tác/Khách hàng/Bên thứ ba do Trưởng phòng nghiệp vụ phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng tư vấn pháp luật, bao gồm: 

–  Soạn thảo các mẫu biểu Hợp đồng cấp tín dụng (bộ mẫu Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Cam kết bảo lãnh….), Hợp đồng bảo đảm (Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Cam kết ba bên liên quan tài sản bảo đảm là nhà ở hình thành trong tương lai, quyền tài sản… để ban hành trên cơ sở và/hoặc kèm theo các quy định, quy trình nghiệp vụ của SHB. 

– Tư vấn pháp lý về các mẫu biểu Hợp đồng/Thỏa thuận phát sinh trong các giao dịch của SHB với đối tác/Khách hàng/Bên thứ ba do Đơn vị kinh doanh hoặc Đơn vị nghiệp vụ của SHB đã soạn thảo hoặc Đơn vị nghiệp vụ của SHB làm đầu mối soạn thảo (đối với các giao dịch đặc thù, nội dung thỏa thuận mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao đòi hỏi đơn vị đầu mối soạn thảo phải là Đơn vị nghiệp vụ).

– Soạn thảo các mẫu biểu Hợp đồng/Thỏa thuận khác phát sinh trong hoạt động của SHB theo chỉ đạo, phân công của lãnh đạo SHB và Giám đốc Ban.

2. Tư vấn pháp lý liên quan đến các khách hàng cho các đơn vị trên toàn hệ thống SHB và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo SHB.

3. Trực tiếp tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho SHB; trực tiếp tham gia các giao dịch đàm phán, thương lượng để bảo vệ quyền và lợi ích cho SHB trong các giao dịch kinh doanh, thương mại, dân sự hoặc tranh chấp pháp lý theo sự phân công của Giám đốc Ban, Trưởng phòng nghiệp vụ.

4. Lên kế hoạch thực hiện công việc được  phân công, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đó.

5. Thực hiện các công việc  khác theo chỉ đạo phân công của Giám đốc Ban, Trưởng phòng nghiệp vụ.

Tìm hiểu về SHB

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Pháp luật 2020

Nguồn tin tuyển dụng được đăng tải trên website của SHB: Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 – Ban Pháp chế SHB

Nguồn ảnh: YBox.vn

Tìm việc làm pháp chế tại Hà Nội

1 bình luận về “[Hà Nội] SHB tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2”

Bình luận đã đóng.