Hà Nội: SHB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Pháp chế (thời hạn 07/05/2021)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Pháp chế tại Hội sở Hà Nội, Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học ngành luật có 5 năm kinh nghiệm. Mức lương thỏa thuận; Hạn chót nhận hồ sơ: 07/05/2021. Cụ thể như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuyên viên Cao cấp Pháp chế – Ban Pháp chế, Khối Quản trị rủi ro

1. Chịu sự lãnh đạo của Trưởng phòng nghiệp vụ và báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng nghiêp vụ về kế hoạch và kết quả công việc do mình thực hiện.

2. Trực tiếp và chủ động thực hiện công việc do Trưởng phòng nghiệp vụ phân công như tư vấn pháp lý, thẩm định văn bản, cảnh báo rủi ro pháp lý trên toàn hệ thống SHB và gửi lại Trưởng Phòng nghiệp vụ (hoặc chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công) để kiểm soát nội dung công việc, tham gia đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp hoặc tố tụng,…theo phân công của Trưởng phòng nghiệp vụ.

3. Chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch công việc, chất lượng và thời hạn công việc được giao.

4. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng nghiệp vụ  hoặc Chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công nếu có bất kỳ vướng mắc, khó khăn hay vấn đề nào vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện công việc được giao.

5. Hỗ trợ cho Trưởng phòng nghiệp vụ  hoặc Chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công để đảm bảo hoạt động của Phòng đạt được mục tiêu và chất lượng đã cam kết theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Phối hợp với các Trung tâm/ban chức năng khác tại Trụ sở chính để công việc của Phòng đạt được hiệu quả cao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Pháp chế với các yêu cầu công việc cụ thể như sau:

1. Trực tiếp thực hiện một số hoặc các công việc tham mưu, soạn thảo, tư vấn mẫu biểu Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các Hợp đồng/thỏa thuận khác giữa SHB với với đối tác/Khách hàng/Bên thứ ba do Trưởng phòng nghiệp vụ phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng tư vấn pháp luật, bao gồm: 

–  Soạn thảo các mẫu biểu Hợp đồng cấp tín dụng (bộ mẫu Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Cam kết bảo lãnh….), Hợp đồng bảo đảm (Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Cam kết ba bên liên quan tài sản bảo đảm là nhà ở hình thành trong tương lai, quyền tài sản… để ban hành trên cơ sở và/hoặc kèm theo các quy định, quy trình nghiệp vụ của SHB. 

– Tư vấn pháp lý về các mẫu biểu Hợp đồng/Thỏa thuận phát sinh trong các giao dịch của SHB với đối tác/Khách hàng/Bên thứ ba do Đơn vị kinh doanh hoặc Đơn vị nghiệp vụ của SHB đã soạn thảo hoặc Đơn vị nghiệp vụ của SHB làm đầu mối soạn thảo (đối với các giao dịch đặc thù, nội dung thỏa thuận mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao đòi hỏi đơn vị đầu mối soạn thảo phải là Đơn vị nghiệp vụ).

– Soạn thảo các mẫu biểu Hợp đồng/Thỏa thuận khác phát sinh trong hoạt động của SHB theo chỉ đạo, phân công của lãnh đạo SHB và Giám đốc Ban.

2. Trực tiếp thẩm định văn bản định chế  cho các đơn vị trên toàn hệ thống SHB và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo SHB.

3. Trực tiếp tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho SHB; trực tiếp tham gia các giao dịch đàm phán, thương lượng để bảo vệ quyền và lợi ích cho SHB trong các giao dịch kinh doanh, thương mại, dân sự hoặc tranh chấp pháp lý theo sự phân công của Giám đốc Ban, Trưởng phòng nghiệp vụ.

4. Lên kế hoạch thực hiện công việc được  phân công, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đó.

5. Thực hiện các công việc  khác theo chỉ đạo phân công của Giám đốc Ban, Trưởng phòng nghiệp vụ.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

– Mức lương: thỏa thuận;

-Các chế độ đãi ngộ khác: Bảo hiểm, du lịch, Đào tạo, nghỉ phép, công tác phí….

NỘP HỒ SƠ

– Thời hạn: 07/05/2021.

– Hướng dẫn ứng tuyển Chuyên viên Cao cấp Pháp chế:
+ Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
+ Chọn nút NỘP ĐƠN trên website shbjobs.com để ứng tuyển trực tuyến.
+ Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.

– Lưu ý: Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

– Tìm hiểu thêm về môi trường làm việc và chính sách tuyển dụng của SHB tại: https://shbjobs.com/vi

Nội dung tin SHB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Pháp chế tại Hà Nội được Việc Ngành Luật cập nhật trực tiếp từ: https://shbjobs.com/viec-lam/chuyen-vien-cao-cap-phap-che.35a82123.html