Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế – Ts. Lê Văn Bính

Luật Điều ước quốc tế (Ts. Lê Văn Bính chủ biên) giữ vai trò liên thông giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế với nhau nói riêng và giữa các hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật quốc gia và hệ thống pháp luật quốc tế nói chung.

Trên cơ sở luật Điều ước quốc tế mà các chủ thể của luật quốc tế ký kết với nhau, tạo nên hệ thống các văn bản pháp lý quốc tế đảm bảo sự trường tồn cà phát triển của nhân loại.

Đọc online hoặc tải sách: TẠI ĐÂY

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)