HCM: Hội sở HDBank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý Chứng từ và Quản lý Tài sản T04/2021

Hội sở HDBank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý Chứng từ và Quản lý Tài sản (Chỉ tuyển Nam); Không yêu cầu kinh nghiệm; hạn nộp hồ sơ: 30/4/2021. Chi tiết như sau:

Các chế độ đãi ngộ

– Mức lương: cạnh tranh;

– Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm; Du Lịch; Thưởng; Chăm sóc sức khỏe; Đào tạo; Tăng lương

Mô tả công việc

– Hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan theo yêu cầu của Quyết định cấp tín dụng, quy định của HDBank và của pháp luật.

– Trực tiếp thực hiện các thủ tục công chứng, phong toả, đăng lý giao dịch bảo đảm, đối chiếu bản chính hồ sơ TSĐB,… tại các Cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức có liên quan.

– Nhận và chịu trách nhiệm bảo quản an toàn bản chính của hồ sơ TSĐB trong quá trình tác nghiệp cho đến khi bàn giao hồ sơ theo Quy định nghiệp vụ.

 – Phản hồi đầy đủ, kịp thời cho các Đơn vị có liên quan trong trường hợp không thực hiện được đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của Quyết định cấp tín dụng.

– Thực hiện khai báo TSĐB; tạm xuất – hoàn nhập, đánh giá tăng/ giảm giá trị TSĐB; thông tin bảo hiểm của TSĐB… theo quy định.

– Thực hiện các thủ tục giải chấp TSĐB (soạn thảo văn bản giải chấp, thực hiện việc xuất ngoại bảng TSĐB…) sau khi có ý kiến đồng ý của cấp có thẩm quyền.

– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng PLCT & QLTS, trưởng HUB.

Yêu cầu công việc

Ngân hàng HDBank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý Chứng từ và Quản lý Tài sản với các yêu cầu/tiêu chuẩn sau đây:

– Tốt nghiệp Đại học ngành: Kinh tế, Ngân hàng, Luật (ưu tiên Luật Thương mại, Dân sự),…

– Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến Ngân hàng.

– Kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng.

– Hiểu biết đầy đủ các quy định nghiệp vụ của HDBank về tín dụng, pháp lý khách hàng và tài sản đảm bảo.

– Kỹ năng giải quyết vấn đề, quãn lý thời gian, giao tiếp và xử lý tình huống.

– Kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu.

– Kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng phần mềm tác nghiệp của Ngân hàng.

Nộp hồ sơ

– Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021.

– Nộp hồ sơ trực tiếp trên website của HDBank tại: địa chỉ

Nội dung tin HDBank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý Chứng từ và Quản lý Tài sản được đăng tải chính thức tại HDBank Career