HÀ NỘI: Baker McKenzie Việt Nam tuyển dụng Legal Secretary (full-time)

Baker McKenzie Việt Nam tuyển dụng Legal Secretary (full-time) tại Văn phòng Hà Nội – địa chỉ tại: tầng 10, tòa nhà Indochina Plaza số 241 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày đăng tuyển: 15/03/2021. Không ghi cụ thể thời hạn tuyển. Thông tin chi tiết và liên hệ ứng tuyển: Hanh.Nguyen@bakermckenzie.com

Chi tiết nội dung tin tuyển dụng tại ảnh đính kèm:

HÀ NỘI: Baker McKenzie Việt Nam tuyển dụng Legal Secretary (full-time)
Baker McKenzie Việt Nam tuyển dụng Legal Secretary (full-time) tại Hà Nội

Nội dung tin Baker McKenzie Việt Nam tuyển dụng Legal Secretary (full-time) tại Việt Nam được Việc Ngành luật cập nhật tại LinkedIn Baker MacKenzie Việt Nam