Đại Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh tuyển 2 Chuyên viên Thanh tra – Pháp chế (hạn cuối 15/6/2021)

Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 02 Chuyên viên phòng Thanh tra – Pháp chế, Trung tâm Giáo dục Y học, Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật, hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2021.

Chi tiết tin tuyển dụng Chuyên viên phòng Thanh tra Pháp chế như sau:

750_CV_TD

Nguồn: ump.edu.vn