HN: AMC VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ – thời hạn 29/5/2021

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – AMC VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ tại Hà Nội (fulltime); Thời hạn ứng tuyển: 29/05/2021. Chi tiết nội dung tin AMC VIB tuyển dụng như sau:

Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý (hỗ trợ tư vấn, thẩm định hợp đồng, văn bản) và kiểm soát tuân thủ các quy trình, quy định tại AMC đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật và AMC.

– Trách nhiệm:

+ Tham gia xây dựng qui trình, quy định liên quan đến công việc tư vấn pháp lý và kiểm soát tuân thủ tại AMC.

+ Thẩm định các văn bản pháp lý (Qui định, qui trình, hợp đồng, công văn, hồ sơ chứng từ khác….) để phục vụ hoạt động kinh doanh của AMC.

+ Thực hiện tư vấn pháp luật cho các cá nhân, đơn vị thuộc AMC nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của AMC.

+ Làm việc với cơ quan Nhà nước, đối tác bên ngoài để giải quyết các vấn đề pháp lý theo chỉ đạo của cấp quản lý.

+ Kiểm tra, giám sát, báo cáo/đánh giá định kỳ/đột xuất, từ đó đưa ra các cảnh báo và phương án xử lý/ phòng ngừa phù hợp, đảm bảo các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ vận hành được thực hiện đúng quy định, quy trình của VIBAMC.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu

AMC VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ với các yêu cầu cụ thể sau đây:

– Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng.

– Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tại các tổ chức tương đương.

– Am hiểu nghiệp vụ tư vấn pháp luật và kiếm soát tuân thủ.

– Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc độc lập.

– Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản

Ứng tuyển

– Thời gian AMC VIB tuyển dụng: đến hết ngày 29/05/2021

– Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này trực tiếp trên careers.vib.com.vn tại địa chỉ: https://careers.vib.com.vn/careers/job/12463

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF. Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Bạn có thể dùng Mẫu hồ sơ ứng tuyển của chúng tôi tại đây.
Nếu bạn là nhân viên VIB, vui lòng dùng Mẫu hồ sơ ứng tuyển nội bộ sau.

Tìm hiểu về môi trường làm việc tại AMC VIB?