Ngày: Tháng Mười Một 8, 2020

[HCM] Văn phòng Luật sư Thục và Cộng sự tuyển 1 Nhân viên Học việc

Văn phòng Luật sư Thục và Cộng sự tuyển dụng Nhân viên học việc làm việc tại TP Hồ Chí Minh; số lượng: 01 người; hạn nhận hồ sơ: 30/11/2020.

[HCM] TAPHALAW tuyển dụng 04 Thực tập sinh Pháp lý

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha – TAPHALAW tuyển dụng 4 Thực tập sinh Pháp lý là sinh viên năm 3, năm 4 ngành luật làm việc tại TP. HCM (hạn nhận hồ sơ 15/11/2020)