[HN] WCS Tuyển dụng Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật

Hiệp hội bảo tồn Động vật hoang dã – Wildlife Conservation Society viết tắt: WCS Tuyển dụng Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật

Thông tin chung

  • Vị trí: Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật
  • Báo cáo tới: Quản lí chương trình
  • Nơi làm việc: Hà Nội, Việt Nam
  • Chương trình: WCS Việt Nam
  • Nhóm/Phòng: Chính sách Pháp luật
  • Loại hợp đồng: Toàn thời gian
  • Liên hệ nội bộ với các vị trí: Các Trưởng nhóm, các Quản lý của WCS Việt Nam
  • Thời gian đi công tác: Dự tính dưới 30% thời gian. Đi công tác trong khu vực nếu cần.

Giới thiệu về WCS

Wildlife Conservation Society (WCS) là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận và được miễn thuế, được thành lập tại Hoa Kỳ năm 1895 và hoạt động để bảo tồn động vật và sinh cảnh hoang dã trên toàn thế giới thông qua tìm hiểu các vấn đề quan trọng, tạo ra các giải pháp dựa trên khoa học và thực hiện các hành động bảo tồn mang lại lợi ích cho thiên nhiên và nhân loại.

Với kinh nghiệm làm việc hơn một thế kỷ, cam kết lâu dài với hàng chục cảnh quan, hiện diện tại hơn 60 quốc gia, và kinh nghiệm hỗ trợ thiết lập hơn 150 khu bảo tồn trên toàn cầu, WCS đã tích lũy kiến thức sinh học, hiểu biết văn hóa và quan hệ đối tác để đảm bảo nơi sinh động, sinh cảnh hoang dã và động vật hoang dã phát triển mạnh cùng với cộng đồng địa phương.

Tổng quan về Chương trình WCS Việt Nam

WCS đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006, tập trung vào việc tăng cường cam kết, nâng cao năng lực và hành động của chính phủ Việt Nam trong đấu tranh chống buôn bán động vật hoang dã. Thông qua hỗ trợ và hợp tác với các ngành hành pháp và tư pháp, bao gồm Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và Quốc hội, WCS đã cung cấp và chia sẻ thông tin về mạng lưới tội phạm động vật hoang dã giúp tạo ra các quyết định hiệu quả trong  thực thi pháp luật.

WCS Việt Nam đã thu thập một hệ thống lớn dữ liệu đáng tin cậy về một số vấn đề liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật, đã đào tạo và cập nhật thông tin cho khoảng 3.600 cán bộ thực thi pháp luật, nhà hoạch định chính sách, nhà báo, nhà nghiên cứu và nhà quản lý trên toàn quốc và phân phối một số sổ tay kỹ thuật và hướng dẫn. Tổ chức đã hỗ trợ các cơ quan trung ương xem xét và đề xuất những thay đổi cần thiết đối với luật pháp quốc gia, hệ thống phân tích tình báo hình sự, hợp tác liên cơ quan.

WCS cũng đã tạo điều kiện cho Chính phủ đối thoại với Chính phủ thông qua các nỗ lực hợp tác đa phương và song phương, giữa Việt Nam và các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, để phát hiện và ứng phó với các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Các thẩm định chuyên môn về sức khỏe động vật hoang dã của WCS đã được sử dụng ở Việt Nam để giải quyết các vấn đề bảo tồn cốt lõi, như buôn bán động vật hoang dã, thông qua nghiên cứu hợp tác, đào tạo và phát triển chính sách. Gần đây, WCS Việt Nam cũng đã mở rộng sang bảo tồn loài, với trọng tâm là tìm kiếm và bảo vệ loài Rùa Hồ Gươm trong tự nhiên.

Tóm tắt công việc

+  Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật lãnh đạo công tác vận động chính sách và cải cách pháp luật và cung cấp đầu vào kĩ thuật cho việc lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động của WCS liên quan tới các đối tác có ảnh hưởng chính sách.

+ Vị trí này sẽ xây dựng mạng lưới và duy trì mối quan hệ bền chặt với các đối tác chính phủ và phi chính phủ nhằm xây dựng cam kết chính trị cần thiết để kiểm soát hiệu quả nạn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Trách nhiệm chính

A.Tác động chính sách và cải cách pháp luật

1. Thiết kế và thực hiện các chiến lược tác động đến các đối tác chính phủ và phi chính phủ ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để họ tham gia nhiều hơn vào việc chấm dứt buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã;

2. Điều phối việc tổng hợp bằng chứng để hỗ trợ triển khai chiến lược tác động chính sách của WCS Chương trình Việt Nam. Điều này sẽ liên quan đến việc giám sát các phân tích về các tác động liên ngành kinh tế, xã hội và thể chế  của việc buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam, và đưa ra các lập luận thuyết phục;

3. Thí điểm các phân tích khoảng cách, phân tích chi phí – lợi ích và thử nghiệm kịch bản để thu thập dữ liệu về các rào cản đối với việc thực hiện các chiến lược can thiệp đã xác định;

4. Tiến hành đánh giá và phân tích thể chế, chính sách và luật pháp để xác định các thách thức và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực ;

5. Cung cấp thông tin pháp lý về vụ vi phạm nhằm tối đa hóa hiệu quả các hoạt động thực thi pháp luật;

6. Cung cấp thông tin kỹ thuật về các vấn đề pháp lý trong hoạt động của WCS.

B.  Xây dựng mạng lưới và quan hệ đối tác

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thực thi liên ngành và liên chính phủ (ví dụ: hỗ trợ các cuộc họp VN-WEN, các chuyến công tác thực địa phối hợp nhiều cơ quan,  các cuộc họp song phương và đa phương, đối thoại các quốc gia thuộc phạm vi Việt Nam-Châu Phi v.v…);

8. Xây dựng mạng lưới và duy trì chặt chẽ mối quan hệ với các cơ quan chính phủ có liên quan, các công ty khu vực tư nhân, các tổ chức nghiên cứu và các cá nhân có ảnh hưởng;

9. Phối hợp với các nhóm hoạt động vì môi trường khác trong các nỗ lực chung, bao gồm việc đóng vai trò là đầu mối của WCS cho Mạng lưới Hỗ trợ Động vật Hoang dã Việt Nam, Lực lượng đặc nhiệm phòng chống đại dịch (PPTF)  và các nhóm khác có liên quan.

C. Phát triển và thực hiện hoạt động dự án

10. Lãnh đạo nhóm Chính sách Pháp luật thực hiện tất cả các hoạt động dự án được phân công có liên quan đến tác động chính sách và cải cách pháp luật;

11. Quản lý ngân sách nhóm và các chỉ số M&E cho tất cả các hoạt động cải cách chính sách và pháp luật;

12. Đưa các nội dung về chính sách vào các hoạt động và đề xuất gây quỹ;

13.Lãnh đạo nhóm phác thảo và cung cấp đầu vào cho các báo cáo tài trợ và cập nhật chương trình có liên quan.

D. Quản lý nhân sự

14. Quản lý các thành viên của nhóm chính sách pháp luật, giám sát và làm việc với các tư vấn khi cần;

E.  Các nhiệm vụ khác

15. Đại diện WCS tại các cuộc họp và hội thảo theo yêu cầu;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Người giám sát trực tiếp.

Yêu cầu tối thiểu

+ Bằng cử nhân/thạc sỹ chuyên ngành Luật, Khoa học Chính trị, Chính sách công;

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm với tác động chính sách/chiến lược gây ảnh hưởng ở tổ chức phi chính phủ trong nước/tổ chức phi chính phủ quốc tế/tổ chức quốc tế;

+ Có minh chứng đã làm việc với các cơ quan chính phủ liên quan, các nhà tài trợ và các đối tác khác về các chiến dịch vận động chính sách / ảnh hưởng;

+ Có khả năng hoàn thành đúng hạn công việc trong môi trường nhịp độ nhanh;

+ Đầu óc phân tích cởi mở với những ý tưởng và sáng kiến mới;

+ Có kiến thức và / hoặc kinh nghiệm làm việc trước đây trong lĩnh vực bảo tồn / môi trường

+ Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tiếng Anh và tiếng Việt xuất sắc;

+ Kỹ năng máy tính xuất sắc (MS office, email, kỹ năng cơ sở dữ liệu, internet);

+ Hiểu biết về các vấn đề chính của buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã mà WCS đang thực hiện, là một ưu thế;

Quy trình ứng tuyển

Các ứng viên quan tâm, đáp ứng các yêu cầu nêu trên nộp đơn trực tuyến theo đường dẫn: https://forms.gle/9UJShqc7uUxSw1jA9 trước 23:59 ngày 31 tháng 12 năm 2020.

WCS là một nhà tuyển dụng tạo cơ hội bình đẳng và là tổ chức tuân thủ tất cả các luật và quy định về việc làm và lao động nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng và đảm bảo rằng các ứng viên từ tất cả các nền tảng đều được xem xét công bằng và nhất quán trong quá trình tuyển dụng.

Chúng tôi tuyển dụng và hỗ trợ một lực lượng lao động đa dạng. Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập và tìm kiếm các thành viên nhóm trong tương lai, những người có chung giá trị đó. Tổ chức cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện.

Tổ chức không phân biệt việc làm dựa trên tuổi tác, màu da, khuyết tật, xác định giới tính, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, tình trạng cựu chiến binh hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật pháp và quy định.

WCS Việt Nam Tuyển dụng Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật
WCS Vietnam

Nguồn tin [HN] WCS Tuyển dụng Trưởng nhóm Chính sách và Pháp luật cập nhật trực tiếp tại Chuyên mục trên website WCS Vietnam