Công ty TNHH Tùng Lâm tuyển Chuyên viên pháp chế tại Hà Nội tháng 03/2021

Công ty TNHH Tùng Lâm tuyển Chuyên viên pháp chế tại Hà Nội là Cử nhân Luật đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm, Thời hạn ứng tuyển: 31/03/2021, cụ thể như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

a. Đăng ký pháp lý cho hoạt động SXKD:

– Thực hiện công tác đăng ký pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty, Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty (công tác đăng ký lưu hành sản phẩm đối với các mặt hàng trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện (đăng ký/cấp phép trong lãnh thổ Việt Nam và thị trường nước ngoài); lập các Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/thương hiệu; hồ sơ công bố hợp quy/hợp chuẩn; các Giấy phép/chứng chỉ và thủ tục hành chính/pháp lý cần thiết khác);

– Tham gia, triển khai, phối hợp triển khai các công việc liên quan đến: Đăng ký tên miền; các hồ sơ tham gia bình chọn; các hồ sơ liên quan đến công bố tiêu chuẩn chất lượng (ISO) cho quản lý và chất lượng cho sản phẩm; các Thủ tục/Giấy phép liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh lao động/các tiêu chuẩn môi trường cho các Nhà máy trực thuộc TCT;

– Triển khai đầu mối: tham gia quản lý vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO của TCT, các Nhà máy, Công ty thành viên. Tham gia xem xét tính hợp lý và phù hợp của các quy trình hệ thống, kiến nghị, bổ sung đề xuất sửa đổi nếu chưa phù hợp. Rà soát lại hồ sơ đánh giá nội bộ qua các lần đánh giá, lên kế hoạch đánh giá nội bộ. Hoàn thiện và phối hợp với các phòng ban chức năng viết các quy trình ISO tại từng đơn vị.

b. Pháp chế trong nội bộ:

– Tìm kiếm lưu trữ và cung cấp, phổ cập, phân tích ảnh hưởng của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của toàn Tổng Công ty; Định kỳ đề xuất tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty;

– Dự thảo các hợp đồng theo sự phân công của Tổng Giám đốc; thống nhất và trình duyệt các loại Hợp đồng mẫu áp dụng trong toàn TCT; tham gia quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản hợp đồng đó. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo hợp đồng, văn bản do các đơn vị khác của TCT chủ trì soạn thảo trước khi trình Tổng Giám đốc;

– Kiểm tra và kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý và chính xác trong hoạt động của TCT và các công ty thành viên. Rà soát và hệ thống hoá hệ thống văn bản, quy định và quy chế của TCT. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi và bổ sung về những điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;

Thực hiện thẩm định về mặt pháp lý các văn bản trong Hệ thống văn bản pháp lý khi có phát sinh tại Phòng ban, Nhà máy, Chi nhánh & công ty thành viên.

– Hỗ trợ về mặt pháp lý cho các Đơn vị, Công ty thành viên và Phòng Ban toàn TCT khi có yêu cầu theo quy định;

– Đề xuất giải pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý đối với các quy định quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật.

c. Đại diện, thay mặt Công ty trong xử lý các vụ việc pháp lý:

– Đại diện các Pháp nhân trực thuộc TCT tham gia tranh tụng tại Tòa đối các vụ việc phát sinh trong quá trình hoạt động;

– Tham gia làm việc với các Đơn vị, Ban/ngành có liên quan để giải quyết tranh chấp với khách hàng, đối thủ cạnh tranh; giải trình và tham gia pháp lý về các Báo cáo trình các CQ quản lý NN;

– Chủ trì trong việc khiếu nại và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Đại diện tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác của TCT theo uỷ quyền của Tổng giám đốc, lập biên bản quy trách hiệm, xử lý theo Quy định vi phạm nội bộ hoặc pháp luật (nếu có).

d. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban và TGĐ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu của Công ty TNHH Tùng Lâm đối với ứng viên ứng tuyển Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội như sau:

* Cử nhân Luật trở lên (ĐH Luật và Khối Luật các trường chuyên ngành tương đương);

* Nắm vững các quy định của Pháp luật, đặc biệt liên quan đến DNo và lĩnh vực tuyển dụng

* Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm; ưu tiên kinh nghiệm Luật sư, tập sự Luật sư, đã làm việc tại các Văn phòng Luật có liên quan trực tiếp đến DNo và yêu cầu tuyển dụng; ưu tiên kinh nghiệm CV Pháp chế tại các Tập đoàn, TCT có quy mô lớn;

* Có kỹ năng, kinh nghiệm trong triển khai ISO là 1 lợi thế 

* Bằng cấp: Đại học

* Độ tuổi: 25 – 40

LIÊN HỆ VÀ ỨNG TUYỂN

Ứng viên ứng tuyển Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội gửi CV đến BP tuyển dụng theo địa chỉ: tuyendung@tunglam.com.vn

Thời hạn ứng tuyển Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội: ngày 31/03/2021

Công ty TNHH Tùng Lâm thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0100281925 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 1994.
Website: https://tunglam.com.vn/
Địa chỉ trụ sở chính : Số 58 Phố Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.

Nội dung tin: tuyển Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội này được cập nhật tại website Công ty TNHH Tùng Lâm: https://tunglam.com.vn/vi/tuyen-dung/chuyen-vien-phap-che.html