[Hà Nội] TNG HOLDINGS Việt Nam tuyển dụng Giám đốc Pháp lý dự án năm 2021

TNG HOLDINGS Việt Nam tuyển dụng Giám đốc Pháp lý dự án tại Hà Nội (Mã: TNG – 2M018). Thông tin việc làm như sau:

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Cấp bậc: Giám đốc Pháp lý
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Bằng cấp: Đại học
 • Kinh nghiệm: 7 – 10 Năm
 • Mức lương: 45,000,000 – 50,000,000 VNĐ
 • Ngành nghề: Luật / Pháp lý
 • Phòng/Ban: TNG HOLDINGS VIỆT NAM
 • Hạn nhận hồ sơ: ngày 10/02/2021

Phúc lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả công việc Giám đốc Pháp lý

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch

– Xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và KPI của bộ phận Pháp lý Dự án và từng cá nhân trực thuộc theo quý, năm.

– Tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và KPI của bộ phận Pháp lý Dự án. Theo dõi tiến độ chung của việc thực hiện công việc đã giao, xem xét và thực hiện các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc để hoàn thành đúng kế hoạch, mục tiêu.

– Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá lại các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và KPI đã xây dựng, tiến hành cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

2. Thực hiện công việc

– Kiểm soát và thực hiện tư vấn pháp lý giao dịch M&A và soạn thảo các hồ sơ pháp lý liên quan đến giao dịch M&A của từng cán bộ trực thuộc và của bộ phận Pháp lý doanh nghiệp, bao gồm:
+ Hoạt động tư vấn pháp lý đối với cơ cấu giao dịch và thủ tục pháp lý M&A;
+ Công tác thẩm tra (Due Diligence) hồ sơ pháp lý công ty và báo cáo rủi ro pháp lý đối với giao dịch M&A;
+ Công tác soạn thảo, tham gia đàm phán, sửa đổi và tư vấn các hồ sơ pháp lý của giao dịch M&A như: Hợp đồng, thỏa thuận, ủy quyền, …;

– Kiểm soát và thực hiện tư vấn pháp lý liên quan đến thủ tục, hồ sơ và quy trình đầu tư, thực hiện và kinh doanh các dự án của tập đoàn (dự án đầu thầu, đấu giá, bất động sản, …).

3. Quản trị rủi ro

Phát hiện nhận diện được các rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện công việc thuộc phạm vi phẩm quyền.

Báo cáo Trưởng ban & đề xuất xử lý (nếu có).

4. Đào tạo nâng cao nhận thức cho các đơn vị có liên quan: Xây dựng và kiểm soát các Kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao nhận thức pháp lý, kỹ năng đàm phán, giao dịch M&A, giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp và gây thiệt hại của TNG và các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc TNG.

5. Quản trị nhân sự:

Lập kế hoạch nhân sự và đề xuất kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, công tác đánh giá, đề xuất thi đua khen thưởng, kỷ luật và phát triển nguồn nhân lực của bộ phận với Trưởng Ban Pháp chế.

Đào tạo nhân sự kế nhiệm.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa hiệu suất cao và đoàn kết tại đơn vị.

Yêu cầu

Yêu cầu đối với ứng viên ứng tuyển Giám đốc Pháp lý như sau:

1. Trình độ:

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá (tương đương TOEIC 450 trở lên)
– Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

– Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, trong đó ít nhất 05 năm trong doanh nghiệp bất động sản, pháp lý M&A

– Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan.

3. Kiến thức:

– Kiến thức chung:

 • Am hiểu về các quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật xây dựng, luật thương mại…
 • Am hiểu quy trình, nghiệp vụ các lĩnh vực kinh doanh của TNG và các công ty thành viên

– Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về quy trình, nghiệp vụ M&A, pháp lý doanh nghiệp, pháp lý dự án.

4. Năng lực:

– Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm

– Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông

– Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
+ Khả năng lãnh đạo và tạo động lực

– Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng tư duy logic
+ Khả năng nhận biết rủi ro pháp lý
+ Khả năng soạn thảo văn bản pháp lý.

ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE NHÀ TUYỂN DỤNG

Nguồn TNG HOLDINGS Việt Nam tuyển dụng Giám đốc Pháp lý dự án tại Hà Nội năm 2021 được Nhóm Tuyển dụng Việc Ngành Luật cập nhật trực tiếp trên website Nhà tuyển dụng