MCredit tuyển dụng Phó phòng Pháp chế tại Hà Nội năm 2021

Mcredit có tên gọi đầy đủ là Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit). Là sự kết hợp của 2 cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Shinsei Bank (Nhật Bản). Hiện nay, Mcredit tuyển dụng Phó phòng Pháp chế tại Hà Nội thông tin cụ thể như sau:

MCredit tuyển dụng

 • Nơi Làm Việc: Phòng Pháp chế tại Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
 • Cấp Bậc: Quản lý
 • Hình Thức: Nhân viên chính thức
 • Bằng Cấp: Đại học
 • Kinh Nghiệm: 7 – 8 Năm
 • Mức Lương: Lương thỏa thuận
 • Ngành nghề: Luật / Pháp lý
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 16/01/2021

Phúc Lợi

 •  Bảo hiểm
 •  Thưởng
 •  Chăm sóc sức khỏe
 •  Đào tạo

Mô Tả Công Việc

Báo cáo trực tiếp Giám đốc Ban Pháp chế và Tuân thủ

1. “Thực hiện tư vấn pháp lý đối với các giao dịch của Công ty đảm bảo phù hợp quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực: tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo Công ty và các Đơn vị các vấn đề pháp lý dự án, phương án kinh doanh, giao dịch kinh doanh, tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý thông tin bất lợi… theo quy định của công ty từng thời kỳ.

Provide legal advice to transactions of the Company, ensuring the compliance with regulations of law (including but not limited to: provide legal advice to Leaders of the Company and Units on projects, business plan, transactions, settlement of disputes, complaints, denunciations, handling negative information, ect. as regulated by the Company in each period.”

2. “Thực hiện tham mưu, tư vấn về công tác tố tụng, thi hành án của Mcredit; tổ chức thực hiện công tác tố tụng, thi hành án dân sự, hình sự, hành chính, lao động và tố tụng khác (trừ tố tụng và thi hành án trong công tác thu hồi nợ thuộc Trung tâm thu hồi nợ), cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Conduct advisory, consultancy on proceedings, enforcement of Mcredit; organize, implement proceedings, enforcement of civil, criminal, administrative, labor…judgements (except proceedings and enforcement in collection operations of Collection Center), provide customers’ information to competent state authorities, relevant organizations, individuals.”

3. “Làm việc với cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân bên ngoài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Mcredit theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Work with competent authorities, organizations, outsider individuals to protect legal rights and interests of Mcredit upon request of the Leaders.”

4. “Đầu mối tổ chức thực hiện thủ tục xin cấp phép, đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Góp ý văn bản pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước và Cơ quan chức năng.

Be the focal in carrying out procedures to get licences, business registration at competent state authorities. Give comments to legal normative documents as requested from SBV and competent authorities.”

5. “Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo pháp luật cho các đơn vị trong hệ thống và các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền 

Disseminate, propagandize, do training on law to units in the system and other tasks as assigned by Competent authorities.”

Yêu Cầu Công Việc

A. Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experiences

1.  Bằng cấp/ Education “Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hệ chính quy trở lên

 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư
 • Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
 • University graduate with a full-time law major
 • Have Practising certificate for lawyer
 • Have Master degree is a plus”

2.  Kinh nghiệm/ Experiences “Tối thiểu 7-8năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế tại tổ chức tín dụng, hoặc tối thiểu 6 năm hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật, doanh nghiệp 

At least 7-8 years of experience in legal field at credit institutions, or at least 6 year of practising at law-practising organizations, enterprises”

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English) “Toeic 750  trở lên hoặc IELT 5.5 trở lên hoặc tương đương

Toeic 750 upwards or IELTS 5.5 upwards or equivalence”

4. Kiến thức chung/ General knowledge

4.1. Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding “Có khả năng phân bổ/ phát huy hành vi của năng lực trong nhiều đơn vị có tư duy ở cấp tổ chức/ chiến lược

Be able to allocate/utilize the competence in different units

Having organizational/strategic mind”

4.2. Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding “Thấm nhuần sản phẩm, dịch vụ của đơn vị đang cung cấp. Có khả năng tư vấn chuyên sâu và điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ của đơn vị

Fully profound knowledge on products, services of unit in serve. Be able to give deep advice and adjust products, services of unit”

4.3. Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị /Understanding about unit’s rule/ procedures “Có khả năng thay đổi, điều chỉnh quy định, quy trình của đơn vị đang cung cấp

Be able to change, adjust regulations, procedures of unit in serve.”

B. Năng lực, kỹ năng chuyên môn/ Competencies, professional skills

1. Nắm vững kiến thức pháp luật chung/ Expertise in general legal knowledge

2.  Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư doanh nghiệp/ Having expert knowledge and experience in finance, banking, investment, enterprise.

3. Có kỹ năng tốt trong việc lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề và mâu thuẫn hiệu quả/ Have good skills in reasoning, analyzing, problem-solving in an effective manner

4. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm/ Have independent as well as teamwork working skills

Ứng tuyển trực tiếp trên website MCreditJobs: https://mcreditjobs.com/vi/jobs/apply/?id=192934

Tìm hiểu về Mcredit tuyển dụng: https://mcreditjobs.com/vi/#12637

MCreditJobs - MCredit tuyển dụng Phó phòng Pháp chế tại Hà Nội năm 2021
MCredit tuyển dụng

Nội dung tin: MCredit tuyển dụng Phó phòng Pháp chế tại Hà Nội được cập nhật tại Website MCreditJobs tại địa chỉ