CT CP Đầu tư TMDV Luật – BĐS Hoàng Thành tuyển Chuyên viên Pháp lý tại Hà Nội 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Luật – BĐS Hoàng Thành tuyển Chuyên viên Pháp lý tại Hà Nội, yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm, lương từ 8 triệu + thưởng vụ việc, Thời hạn ứng tuyển: 31/03/2021.

Nội dung chi tiết tại ảnh file đính kèm:

Công ty CP Đầu tư TMDV Luật - BĐS Hoàng Thành tuyển Chuyên viên Pháp lý tại Hà Nội

Xem thêm tin tuyển Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội: tại đây

Nội dung tin tuyển dụng này được cập nhật tại Fanpage Việc Ngành Luật