HLU tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội – HLU tuyển sinh Cao học (trình độ: Thạc sĩ) đợt 1 năm 2021 (niên khóa 2021 – 2023) của các ngành đào tạo Thạc sĩ (theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng) với tổng số 462 chỉ tiêu, Thời hạn đăng ký dự thi đến hết ngày 29/04/2021. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường Đại học Luật Hà Nội hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin của trường (đường link).

HLU Tuyển sinh Cao học

Cụ thể như sau:

286TBTSCH

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC

SƠ YẾU LÝ LỊCH DỰ THI CAO HỌC

LINK ĐĂNG KÝ

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tài chính của khóa học thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sinh năm 2021

Theo: http://tuyensinh.hlu.edu.vn/