Habeco tuyển dụng 2022 – Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội viết tắt: Habeco tuyển dụng 2022, tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội (Quận Ba Đình), hạn nhận hồ sơ: 31/12/2022. Cụ thể như sau:

Phúc Lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Habeco tuyển dụng 2022 – tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội với mô tả công việc như sau:

1. Xây dựng kế hoạch công việc.

– Xây dựng kế hoạch, mục tiêu về Công tác pháp chế của Công ty theo định kỳ tháng/quý/năm và các vấn đề phát sinh.

– Lập kế hoạch làm việc cá nhân định kỳ tháng/ quý / năm / đột xuất.

2. Thực hiện các công việc chuyên môn.

Là đầu mối làm việc với đơn vị tư vấn luật của Công ty để giải quyết các yêu cầu về pháp lý.

a) Công tác pháp chế, tuân thủ

Phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến pháp lý đối với hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát của Công ty; các vướng mắc pháp lý liên quan đến quan hệ lao động, kỷ luật; các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; các tranh chấp phát sinh, vụ việc khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, mâu thuẫn với đối tác bên ngoài.

Phối hợp nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các sản phẩm, nghiệp vụ của MTV Habeco. Tư vấn về tính pháp lý, đưa ý kiến đánh giá pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ do các Đơn vị phát triển;

Về Kiểm soát/dự thảo Hợp đồng/quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản:
+ Tư vấn, kiểm soát tính pháp lý của hợp đồng, giao dịch; Phân tích, có ý kiến pháp lý đối với việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trong các trường hợp phát sinh tranh chấp;
+ Soạn thảo/tham gia soạn thảo các Dự thảo Hợp đồng/văn bản thỏa thuận của Công ty với các đối tác bên ngoài.
+ Tham gia góp ý hoặc xây dựng các quy trình/quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Công ty. Quản lý dữ liệu về Hệ thống Văn bản nội bộ của toàn hệ thống

Cập nhật, tổng hợp, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty/các văn bản nội bộ Công ty; tư vấn, giải thích, hướng dẫn áp dụng/giải thích qui định pháp luật/ qui định nội bộ Công ty.

Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho MTV Habeco (i) làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và (ii) tham gia hoạt động tố tụng (ngoại trừ công tác khiếu nại, tố cáo);

Báo cáo Trưởng/phó phòng về kết quả/tiến độ thực hiện công việc được phân công.

b) Công tác quản lý cán bộ

Đầu mối xây dựng, trình ban hành các quy chế, quy định về cán bộ

Đầu mối triển khai kế hoạch quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, thực hiện các quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ…. các quy trình liên quan đến công tác cán bộ.

Đầu mối triển khai đánh giá cán bộ

Tổng hợp theo dõi, báo cáo về công tác cán bộ theo quy định và yêu cầu của lãnh đạo.

c) Soạn thảo văn bản quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế

d) Công tác khác

Đầu mối Theo dõi, quản lý các hợp đồng thuê kho, cho thuê kho; hợp đồng bảo vệ

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Marketing
– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên trong ngành FMCG & F&B
– Kỹ năng quản lý công việc
– Hiểu biết sâu sắc về thị trường, có khả năng xây dựng, duy trì mối quan hệ và nhạy bén trong kinh doanh.
– Biết tiếng anh là lợi thế
– Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
– Có trách nhiệm và chủ động.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Định hướng hành động để đạt mục tiêu
– Có thể đi làm ca tối

Ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp trên website của Habeco. Thời hạn Habeco tuyển dụng 2022: hết ngày 31/12/2022.

Tìm hiểu về Habeco

Nguồn tin Habeco tuyển dụng 2022 – tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội được cập nhật từ tuyendung.habeco.com.vn

Trân trọng!