Danh sách các trường đào tạo ngành luật ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay ngành luật khá phổ biến trong cả nước nói chung và Việt Nam nói riêng, vì mục tiêu ra trường có việc làm cao. Theo thống kê năm 2020 cho thấy, đến nay có gần 50 trường đào tạo ngành luật trên cả nước. Cùng jes.edu tìm hiểu về danh sách các trường đại học luật uy tín mà hằng năm đào tạo nên hàng ngàn luật sư giỏi để cung cấp nhu cầu nhân sự cho các công ty luật tại Việt Nam nhé.

Các trường đại học có sự phân bố đồng đều trong tất cả các khu vực
Miền bắc
trong những năm gần đây số lượng sinh viên đăng ký học các ngành khác và cũng như ngành luật tăng cao.

1. Đại học luật Hà Nội với các ngành luật như: Luật kinh tế, luật học, luật thương mại quốc tế;

2. Đại học Nội Vụ Hà Nội: Luật học;

3. Đại học Công Đoàn: Luật học;

4. Đại học Văn Hóa Hà Nội: Luật học, luật kinh tế;

5. Đại học Mở Hà Nội: Luật học, luật quốc tế;

6. Đại học Kiểm Sát Hà Nội: Luật học;

7. Đại học Quốc Gia Hà Nội: Luật kinh doanh, luật học;

8. Đại học Thái Nguyên: Luật học, luật kinh tế, luật kinh doanh quốc tế;

9. Đại học Hàng Hải Việt Nam: Luật Hàng Hải;

10. Đại học Ngoại Thương: Chuyên ngành luật thương mại quốc tế;

11. Đại học Thương Mại: Luật kinh tế;

12. Đại học Kinh tế Quốc dân: Luật, luật kinh tế;

13. Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội: Luật kinh tế;

14. Đại học Hà Tĩnh: Luật học;

15. Học viện phụ nữ Việt Nam: Luật học;

16. Học viện Ngoại giao Việt Nam: Luật quốc tế;

17. Đại học Vinh: Luật học, luật kinh tế;

18. Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa;

19. Đại học Quảng Bình: Luật kinh tế, luật hành chính – tư pháp.

20. Đại học luật – Đại học Huế: Luật dân sự, luật hình sự, luật kinh tế, luật quốc tế, luật hành chính;

21. Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng: Luật học, luật kinh tế, luật kinh doanh;

22. Đại học Duy Tân – Đà Nẵng: Luật kinh tế;

23. Đại học Tài chính kế toán – Quảng Ngãi: Luật kinh tế.

24. Học viện Tòa án – ngành Luật;

25. Học viện Tư pháp (có cả phân viện tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước): Đào tạo nghiệp vụ Luật sư, Thẩm định giá, công chứng, đấu giá

Các trường Đại học đào tạo ngành Luật tại khu vực phía Nam

1. Đại học Luật Đà Lạt;

2. Đại học Kinh tế – luật: Luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật dân sư, luật tài chính;

3. Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh: Luật thương mại, luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính, luật quốc tế và quản trị luật.

4. Đại học Sài Gòn: Luật hành chính, luật thương mại, luật kinh doanh;

5. Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh: Luật kinh doanh;

6. Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh: Luật học;

7. Đại học Tôn Đức Thắng: Luật học;

8. Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh: Luật kinh tế;

9. Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh: Luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật tài chính ngân hàng;

10. Đại học kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh: Luật kinh tế, luật quốc tế, luật học;

11. Đại học Nguyễn Tất Thành thành phố Hồ Chí Minh: Luật kinh tế;

12. Đại học Bình Dương: Luật kinh tế;

13. Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai: Luật kinh tế.

14. Đại học công nghệ miền đông Đồng Nai: Luật kinh tế;

15. Đại học Trà Vinh: Luật học;

16. Đại học An Giang: Luật kinh tế, luật hành chính, luật dân sự;

17. Đại học Cần Thơ: Luật hành chính, luật thương mại, luật tư pháp;

18. Đại học Long An: Luật kinh tế;

19. Đại học Thủ Dầu Một: Luật học;

20. Đại học Tin học – Ngoại ngữ thành phố Hồ Chí Minh: Luật kinh tế.

Trên đây là danh sách tổng hợp các trường đào tạo ngành luật trong cả nước và các chuyên ngành đào tạo của mỗi trường (cập nhật tháng 05/2020).

Nguồn bài viết: JES