Cử nhân luật ra trường làm gì?

Với sự phát triển của xã hội, cử nhân luật không chỉ có 1 con đường duy nhất là trở thành Luật sư mà Cử nhận Luật ra trường còn có thể lựa chọn làm rất nhiều nghề khác nhau.

Vậy, cử nhân luật ra trường làm gì?

1. Công chứng viên

2. Luật sư

3. Trợ giúp viên pháp lý

3. Cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

4. Thẩm phán Tòa án nhân dân

5. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

6. Điều tra viên cạnh tranh

7. Thành viên Hội đồng cạnh tranh

8. Quản tài viên

9. Đại diện sở hữu trí tuệ

10. Chấp hành viên Thi hành án dân sự

11. Báo cáo viên pháp luật

12. Giám thị, Phó giám thị; Trưởng phân trại, Phó trưởng phân trại; Đội trưởng, Phó đội trưởng trại giam.

13. Người làm pháp chế thuộc các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp

14. Tư vấn viên pháp luật

15. Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

16. Người được bổ nhiệm làm Thừa phát lại

17. Thư ký Tòa án

18. Thu hồi nợ

19. Công chức làm công tác Tư pháp.

20. Ủy viên Ủy ban giải quyết khiếu nại thuộc bộ phận pháp chế LĐBĐ Việt Nam

21. Giảng viên ngành Luật

22. Trợ lý Luật sư

23. Đấu giá viên của Trung tâm đấu giá tài sản/ Tổ chức đấu giá tài sản.

24. Thẩm tra viên ngành Tòa án.

25. Kiểm soát/kiểm toán nội bộ

Trên đây là một số nghề nghiệp tiêu biểu dành cho Cử nhân Luật, hy vọng có thể giúp bạn có thể trả lời cho câu hỏi: cử nhân luật ra trường làm gì?

Nguồn ảnh trong bài viết: https://www.legalcareers.com.au/