Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tuyển dụng Pháp chế tại HCM

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại HCM (Quận 2), Hạn nhận hồ sơ: 15/04/2021; mức lương thỏa thuận, cụ thể như sau:

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty.
 • Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty.
 • Cố vấn, tư vấn cho Ban giám đốc về pháp luật.
 • Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ, công văn liên quan đến công việc của bộ phận.Theo dõi việc quản lý toàn bộ hệ thống tài liệu và hồ sơ
 • Báo cáo:
  + Định kỳ tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch được giao 
  + Thống kê, báo cáo cho GĐ QLCL và các cơ quan quản lý chuyên ngành
  + Báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện công việc cho GĐ QLCL khi có yêu cầu
 • Khác:
  + Thực hiện công tác khác theo sự giao việc của GĐ QLCL hoặc Ban TGĐ

Yêu cầu công việc

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế với những yêu cầu như sau:

 • Kiến thức : tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
 • Kinh nghiệm: 3 – 5 năm kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế của Công ty sản xuất và kinh doanh (ưu tiên ngành mỹ phẩm hoặc hàng tiêu dùng).
 • Kỹ năng:
  + Giải quyết vấn đề tốt.
  + Chủ động/ Chịu áp lực công việc.
  + Khả năng thu thập, phân tích thông tin chính xác.

Thông tin khác

 • Mức lương: theo thỏa thuận
 • Hạn nhận hồ sơ: 15/04/2021

Tìm hiểu về Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn?

Nội dung tin Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại HCM được cập nhật trực tiếp từ: https://scc.talentnetwork.vn/viec-lam/chuyen-vien-phap-che.35a81373.html