Ngày: Tháng Năm 20, 2021

[HN] Công ty TNHH Telio Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – Hạn cuối 31/05/2021

Công ty TNHH Telio Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội (Là Cử nhân Luật có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực XNK/Logistics), thời hạn 31/5/2021