Ngày: Tháng Một 7, 2021

[HCM] VPLS Thục và Cộng sự tuyển dụng Nhân viên học việc năm 2021

Văn phòng Luật sư Thục và Cộng sự tuyển dụng Nhân viên Học việc tại TPHCM. Số lượng 02 nam – là sinh viên đã tốt nghiệp ngành Luật. Thời hạn ứng tuyển: 31/01/2021