About

Luật sư Nguyễn Trọng Tân

Email: luatsunguyentrongtan@gmail.com

LinkedIn: Nguyễn Trọng Tân

Địa chỉ: Số 65 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Công, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn: tư vấn, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp.