Ngày: Tháng Một 17, 2021

[HCM] DT Law tuyển dụng Thực tập sinh Pháp lý Đợt 1 năm 2021

DT Law tuyển dụng Thực tập sinh Pháp lý/Nhân viên Học việc Đợt 1 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng: 03 người là sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành luật.